lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 17 วัน แล้ว

หน้าแรก

 สอบแข่งขัน "งานราชการ" "งานรัฐวิสาหกิจ" หน่วยงานไหน ๆ ก็ไม่หวั่น

   

ด้วยการเตรียมความพร้อมกับคู่มือ แนวข้อสอบของเรา เนื้อหากระชับ

 

บทสรุปเข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย ตรงประเด็น อัพเดทใหม่ทุกปี

 

   เตรียมความพร้อมก่อนสอบวันนี้ มีชัยไปกว่าครึ่ง ค่ะ ...สู้ สู้ !!!!!

   

 

สินค้าแนะนำ

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
    สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ   นิติกร/นักวิชาการยุติธรรม/นักประชาสัมพันธ์/นักวิชาการคอมพิวเตอร์  9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2558นี้


ประกาศ สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิชาการยุติธรรม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

3. นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ ทางการโฆษณา หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การสมัครสอบ
ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์  http://www.oja.go.th/ 

หัวข้อ "รับสมัครสอบพนักงานราชการ"

>>>>อ่านประกาศรับสมัครสำนักงานกิจการยุติธรรม<<<<

 
************************************************************************************
 
ด่วน!!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง
 
    ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2558 ไม่ต้องผ่านภาค ก
 
    เงินเดือน 19,500-27,300 บาท
 
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. และตำแหน่งอื่น ๆ .....................
 
อ่านต่อได้ที่ :http://www.job-108.com/jobs-id5031.html
   
***********************************************************************************************************
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรมบัญชีกลาง  12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558ประกาศกรมบัญชีกลาง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.cgd.go.th   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อ่านประกาศรับสมัครสอบ
 
*******************************************************************
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเปิดสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม. 6 จำนวน 2,000 อัตรา  ปลายเดือน มิ.ย. นี้ เฉพาะ นครบาล หรือสน.ในกทม.
 
********************************************************************************************************

ปลายเดือนนี้ เตรียมเปิดสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม. 6    บช.น.  2,000 อัตรา

1. สายปราบปราม  (18-27 ปี)  1,000 อัตรา
2. สายจราจร (18-27 ปี)  500 อัตรา
3. สายธุรการ (18-35 ปี)  500 อัตรา

บทความดีๆ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 53 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559
25 เม.ย. 2559
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตราสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประกาศ ก…
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 1,263 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559
04 เม.ย. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 1,263 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน1. PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 143 อัตรา2. PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต) จำนวน 1,120 อัตรา ราย…
กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559
04 เม.ย. 2559
กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป้นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาช…
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 124 อัตรา ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 5-18 เมษายน 2559
04 เม.ย. 2559
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 124 อัตรา ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 5-18 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี …
สสจ. นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 -22 เมษายน 2559
04 เม.ย. 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 -22 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดจำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใ…
กรมการแพทย์ เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 20 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/นักโภชนาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา/เจ้าพนักงานเวชสถิติ  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2558นี้


ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร
1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
จำนวน ๔ อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเวชนิทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

5. นักโภชนาการปฏิบัติการ 
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางอาหารและโถชนาการ ทางโถชนวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโถชนวิทยา ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.

7. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เวชระเบียน และ
-เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ

การรับสมัครสอบ
สมัครสอบ ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2558 เว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>>>อ่านประกาศกรมการแพทย์<<<<<<

เว็บบอร์ดล่าสุด

หมวดหมู่สินค้า

สินค้ามาใหม่

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม36,459 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด23,762 ครั้ง
เปิดร้าน15 มิ.ย. 2555
ร้านค้าอัพเดท12 พ.ค. 2559

ติดต่อเรา

083-4142640
Go to Top